Seguint la normativa sanitària, laboral i la de prevenció de riscos laborals, els empresaris podran tractar les dades del personal necessaris per garantir la salut de la resta del personal i evitar així els contagis que puguin propagar el virus al conjunt de la població.

Per tant, l’empresa podrà saber si el treballador està infectat o no, per dissenyar a través del seu servei de prevenció els plans de contingència que siguin necessaris o que hagin estat previstos per les autoritats sanitàries.

Aquesta informació també es podrà obtenir mitjançant preguntes al personal, les quals, hauran de limitar-se exclusivament a indagar sobre l’existència de símptomes o si la persona ha estat diagnosticada com contagiada o subjecte a quarantena.