Hi ha tres supòsits:

1.Les empreses que tinguin una plantilla mínima, d’acord amb els següents terminis d’aplicació:

  • Des del passat 7 de març de 2020, ja han de tenir aprovat els plans d’igualtat les empreses que tinguin entre 151 i 250 persones treballadores.
  • A partir del 7 de març de 2021, hauran de tenir aprovat els plans d’igualtat les empreses que tinguin entre 101 i 150 persones treballadores.
  • A partir del 7 de març de 2022, hauran de tenir aprovat els plans d’igualtat les empreses que tinguin entre 50 i 100 persones treballadores.

2.Quan estableixi aquesta obligació el conveni col·lectiu aplicable.

3.Quan l’autoritat laboral hagués acordat, en un procediment sancionador, la substitució de les sancions accessòries per l’elaboració i l’aplicació d’aquest pla.