A l’acord de teletreball s’ha d’indicar l’horari de les persones treballadores. Hi ha l’obligació de registrar la jornada, igual que en el treball presencial , així que s’ha de fer ús d’apps o eines com aquesta per registrar els horaris a distància.