El responsable del pagament de les quotes del treballador autònom, a partir del 61è dia de la situació de baixa mèdica amb dret a prestació econòmica, és la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, o l’entitat gestora, o si s’escau el servei públic d’ocupació estatal.