Hi ha la possibilitat de canviar de bases quatre vegades a l’any:

-Presentació de l’1 de gener a 1 de març,  amb efectes a partir de 1 d’abril.

-Presentació de l’ 1 d’abril a 30 de juny, amb efectes a partir 1 de juliol.

-Presentació de l’1 de juliol al 30 de setembre, amb efectes a partir de 1 octubre.

-Presentació de l’1 d’octubre a 31 de desembre, amb efectes a partir de 1 de gener de l’ any següent.

En funció de la base de cotització triada obtindràs dret a les prestacions socials. Si estàs a prop dels 47 anys, seria convenient valorar un augment de base de cotització de cares a la pensió de jubilació. A partir d’ aquesta edat, s’ estableixen limitacions.