Si el Regne Unit surt de la Unió Europea significa que el flux de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit ja no tindrà la consideració d’operació intracomunitària, la qual cosa implicarà que ja no s’haurà de presentar el model 349 (obligatori en les  transaccions intracomunitàries). Les transaccions amb el Regne Unit es consideraran exemptes de IVA com les exportacions i estaran subjectes a les següents formalitats:

• Declaració duanera d’importació i exportació.
• Realització de controls duaners.
• Pagament de drets aranzelaris.
• Certificacions sanitàries o d’un altre tipus per a disposar de les mercaderies.

Les empreses que no hagin exportat mai a països tercers hauran d’obtenir el número d’identificació fiscal EORI (Economic Operator Registration Identification) per tal de poder continuar exportant al Regne Unit.  L’organisme que emet l’EORI és Hisenda i és vàlid i únic per a tota la UE.