Per homologar el permís de conduir, en primer lloc has de ser nacional d’algun dels països amb què Espanya tingui conveni de bescanvi. En cas de ser així, juntament amb la sol·licitud, hem d’aportar certificat mèdic, original i còpia del permís de conduir, en vigor, expedit pel país d’origen, còpia del permís de residència, certificat d’empadronament i dues fotografies de mida carnet.