Es una subvenció a l’explotació i s’integrarà comptablement com a ingrés de l’exercici, com segueix:

572 banc  a  740 subvencions, donacions i llegats a l’explotació