Les despeses de formació són considerades despeses de personal i es comptabilitzen en el compte 649- Altres despeses socials. Per altra banda, la comptabilització de l’aplicació de la bonificació s’admet en comptes dels grups 74 o 75.