El compte 400. Proveïdors, s’utilitza habitualment amb els subministradors de mercaderies, es a dir per els grups 60. Compres i 3. Existències.

El compte 410. Creditors, per la resta, especialment el grup 62. Serveis.