S’ha de comptabilitzar com inversió del subjecte passiu:

(629) Altres serveis                          a         (410) Creditor prestació servei

(472) HP IVA suportat                 a             (477) HP IVA repercutit