Si es rep una factura en la que ens repercuteixen de forma separada l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables procedirem a comptabilitzar-lo com més import del preu de compra del producte ( compte 600 deure).

Si posteriorment se’ns produeix alguna de les circumstancies que donen dret a obtenir la devolució d’aquest impost especial , utilitzarem el compte 636 de devolució d’impostos (haver).