És un nou impost que grava la quantitat de CO2 emesa, calculada en (grams emesos/km) . Es regeixen pels certificats expedits pels fabricants o per la Llei 16/2017, de l’1 d’agost del canvi climàtic.