Per poder donar d’alta un treballador de la llar, cal que el titular de la llar familiar, estigui inscrit com a tal a la seguretat social. Una vegada tenim assignat un codi compte de cotització es pot procedir a tramitar l’alta del treballador a la web de seguretat social. Per ambdós tràmits cal que el titular de llar familiar tingui firma electrònica o bé usuari + contrasenya o Cl@ve.