Les aportacions a un pla de pensions comporten una deducció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Cal tenir present que recentment el Govern ha aprovat els Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2021 on es redueix l’aportació màxima dels plans de pensions individuals amb dret a deducció en l’IRPF de 8.000 euros a 2.000 euros.

En el mes de desembre, doncs, caldria revisar si realitzar una aportació tenint en compte els limits d’aportació pel 2020.