La Generalitat de Catalunya ha començat a recaptar el nou Impost del CO2 dels vehicles.

Per tots aquells que no van donar-se d’alta a la WEB de la Generalitat per pagar i domiciliar aquest Impost durant el mes de setembre, rebran una notificació, electrònica per a les societats, o via correu per a les persones físiques, que contindrà la Carta de Pagament de l’Impost.

Amb aquesta Carta de Pagament, es podrà fer efectiu el tribut a les diverses entitats col·laboradores,  o per Internet.