Si en la declaració on es varen deduir aquestes quotes, es va descomptar en l’apartat de rendiments de treball; aleshores hauran de fer una sol.licitut de rectificació d’autodliquidació per cada exercici afectat.

Mentre que si es va col. locar com a menys rendiment de l’activitat econòmica, hauran de declarar-ho com a més ingrès en l’exercici que ho hagin cobrat.