Un immoble del qual es té la nua propietat no genera cap tipus de tributació en la Declaració de la Renda, ni tan sols imputació immobiliària, perquè qui ha de tributar per ell és la persona usufructuària, que disposa del dret d’ús i gaudi del mateix i que ha d’indicar si el té a la seva disposició o arrendat.