Amb efectes al proper 1 de gener de 2024, es modifica l’article 23.2 de la Llei de l’IRPF, que regula la reducció del rendiment net positiu obtingut per l’arrendament de béns immobles destinats a habitatge.

L’actual reducció del 60% es redueix fins al 50% per a nous contractes de lloguer, i es pot incrementar fins al 90% si es compleixen una sèrie de requisits.