El dipòsit de comptes anuals és de caràcter obligatori i no fer-ho pot comportar conseqüències fatídiques de les quals en volem destacar la impossibilitat d’inscriure documents societaris i la derivació de responsabilitat contra l’òrgan d’administració.

Per més informació us podeu posar en contacte amb els nostres assessors.