Quan es fa un contracte de lloguer s’identifica a la finca i als interessats, però hi ha una seria de dades e informació que han de constar, serien aquests:

  • Referència Cadastral.
  • Clàusula de la fiança e import a ingresar.
  • Cèdula d’habitabilitat.
  • Certificat Energètic.

Sense la referència cadastral no es pot liquidar la fiança , ja que s’ha d’identificar la finca amb aquesta referència.

La clàusula de la fiança es important per que també la demanen en el document de liquidació de fiança.

Respecte a la Cèdula d’habitabilitat i el Certificat de eficiència energètica, es obligat que les finques disposin d’aquests documents. En cas que no constin al contracte de lloguer, l’administració els podrà reclamar