Per demanar la inscripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA) es necessita:

  • Tenir activitat relacionada amb la construcció.
  • Tenir treballadors a sou.
  • Disposar d’un sistema de prevenció de riscos laborals.
  • Acreditar que els treballadors i el personal directiu han fet la formació en riscos laborals adequada a lloc de feina.
  • Liquidació de la taxa taxa administrativa corresponent.