No s’ha de presentar quan més del 70 % dels ingressos de l’activitat professional estiguin subjectes a retenció. En cas contrari, si, que s’haurà de presentar. Recordem que quan un professional factura serveis a un particular no practica retenció.