Per donar d’alta un Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) es necessita:

  • Identificació de l’interessat.
  • Direcció de l’activitat.
  • M2 que ocupa l’activitat.
  • Elements tributaris de l’activitat si són necessaris.