Sí, llevat que els estatuts els exonerin de contribució.

La regla general és que tots els departaments privatius (pisos i locals) del règim de propietat horitzontal, amb independència de l’ús que facin dels serveis i coses comunes, han de contribuir a totes les despeses de la comunitat d’acord amb la seva quota de participació.

No és infreqüent que els estatuts de les comunitats exonerin els locals que no fan ús de determinats serveis comuns de pagar les despeses que aquests ocasionen, però si no s’ha previst així, els propietaris dels locals no poden excusar-se de contribuir a cap de les despeses de la comunitat sota el pretext de què no fan ús d’alguns serveis o no n’obtenen cap profit.