Sí, s’hi ha d’incloure sempre que superin la quantia de 3005.06 € per client. El que no s’ha de declarar són les entregues i adquisicions de béns amb les Illes Canàries.