Amb la nova normativa de trànsit, s’ha modificat algunes de les sancions imposades. Una de les que més afecta a tothom es circular parlant pel mòbil.

La sanció econòmica continua essent de 200 €.

Es modifica la substracció de punts. A partir d’ara circular subjectant el mòbil, tan si el vehicle està en moviment, com si esta en un semàfor o una retenció, els punts a perdre seran 6.

Si el mòbil es manipula en circulació, però el dispositiu es troba en un suport o similar, els punts a perdre seran únicament 3 com actualment.