Motivaran un augment del rendiment del capital immobiliari. Malgrat això, els rendiments de lloguer descoberts per l’administració, bé sigui per aflorament d’ingressos, o bé per reducció de despeses no deduïbles, no gaudiran de la reducció del 60%, segons la reforma introduïda per la llei de lluita contra el frau.