Si, es deduïble en el moment que es fa efectiu el pagament, com a pèrdua patrimonial integrable en la base general.