No és obligatori, però si molt recomanat, ja que la gestoria realitza un seguiment de les comunicacions que l’empresa pugui rebre, ara bé, en cas de no voler realitzar l’apoderament, serà necessari informar a Hisenda una direcció electrònica per tal que pugueu rebre les notificacions que aquesta envia.