No. En cas d’haver tributat s’hauran de realitzar factures rectificatives corresponents a aquests trimestres. En canvi, si encara no s’han presentat els impostos s’han de numerar correlativament aquestes factures.