Si,estàn exemptes per el següents beneficiaris.

Els beneficiaris d’aquesta franquícia i exempció d’iva són:

  • Entitats publiques.
  • Organismes privats de caràcter benèfic caritatiu o filantròpic que hagin estat autoritzats.
  • També podrà beneficiar-se d’aquesta mesura altres operadors que importen per compte d’una entitat pública o d’un organisme privat autoritzat i de la mateixa manera quan l’operador importi per la posterior donació de material adquirit a una entitat pública o a un organisme privat autoritzat.