Sí, però només per aquelles operacions de venda en les que s’hagi emès factura, i sempre en el cas que el volum total d’operacions de l’exercici amb aquest mateix client tingui un import superior als 3.005,06 €, IVA inclòs, i sempre que la factura no estigui subjecta a retenció.