En aquests casos, si no destino l’apartament a lloguer, la construcció té més de dos anys d’antiguitat, i el cost dels materials emprats en la reforma no supera el 40% del total del cost, podràs demanar les factures dels industrials al tipus reduït d’IVA del 10%. Aquestes reformes poden ser de qualsevol tipus: pintors, instal·ladors, electricistes, soldadors, fusters…