Per poder beneficiar-te d’aquestes ajudes, caldrà que l’empresa es doni d’alta a l’aplicació, a través de la qual es comunicarà a FUNDAE la informació sobre la formació realitzada. L’accés a l’esmentada aplicació es realitza mitjançant certificat digital de representant.

Un cop registrat, cal:

  1. informar a la RLT
  2. comunicar l’inici de la formació
  3. realitzar la formació
  4. comunicar la finalització de la formació
  5. aplicar la bonificació.