Durant el desenvolupament de la formació, hauràs de tenir en compte:

  • La formació ha de ser gratuïta pels participants.
  • La durada total del curs no pot ser inferior a 2 hores.
  • La formació no pot superar les 8 hores diàries.
  • El nombre de participants no pot excedir de 30 en la modalitat presencial (25 si es tracta d’un Certificat de professionalitat), i 80 per tutor en teleformació.
  • En la modalitat presencial, ha de complimentar-se el control d’assistència, en la modalitat de teleformació, les plataformes utilitzades hauran de possibilitar el registre de l’activitat dels participants.
  • Al finalitzar el curs, s’haurà d’entregar als participants el  qüestionari d’avaluació del curs.
  • En el termini màxim de 2 mesos des de la finalització del curs, ha d’entregar-se als participants un certificat d’assistència o diploma.