Sí,  les ajudes hauran de tributar. En el cas de Persones Físiques tributaran com a rendiment de l’activitat, i en societats per Impost sobre Societats, com un rendiment més de la Societat.

En cas de tenir resultats negatius d’exercicis anteriors, aquests es podran compensar.