L’empresa amb què s’hagi contractat a través d’internet el lliurament d’un determinat producte està obligada a confirmar la recepció de l’acceptació a la persona consumidora a través de l’enviament d’un justificant de recepció per correu electrònic o altre mitjà electrònic equivalent a l’adreça que la persona acceptant hagi assenyalat, en el termini de les 24 hores següents a la recepción de l’acceptació.