Sí, s’ha de presentar. L’exoneració de presentar el model 390 no procedeix quan no s’ha de presentar el model 303 corresponent al quart trimestre per haver-se donat de baixa en el cens d’empresaris abans de començar el quart trimestre.