El  paquet de mesures presentades per hisenda  preveu  una rebaixa fiscal a l’impost de societats per a les pymes amb una facturació inferior al milió d’euros que passarà del 25% al 23%.