En condicions normals, la resposta dependrà de la modalitat de càlcul de pagament a compte per la qual l’empresa hagi optat: si en el seu dia vam optar pel càlcul basant-nos el resultat corrent, el resultat del pagament a compte reflectirà més fidelment el resultat de l’exercici actual, de manera que en cas de pèrdues no s’haurà d’avançar el pagament del tribut.

No obstant, i fins i tot si es va optar pel càlcul basant-se el resultat de l’últim impost presentat, i en atenció a les circumstàncies derivades de la crisi de l’COVID-19, es permetrà canviar, excepcionalment, al sistema de càlcul segons el resultat corrent, simplement presentant la declaració del segon pagament fraccionat al mes d’octubre (encara que sigui negatiu) per aquesta modalitat de càlcul, quedant vinculat a aquesta opció fins a final d’any.

Atès que aquesta opció només va estar disponible, en el primer pagament fraccionat (abril), per a empreses amb facturació inferior a 600.000 euros en l’exercici anterior, les empreses que varen ingressar per aquest concepte a l’abril, no podran demanar la devolució fins a la presentació de l’impost de societats .