Les rendes sotmeses a tributació que poden obtenir els contribuents propietaris d’immobles són:

  • rendiments d’immobles arrendats, si l’immoble està llogat
  • guany patrimonial, en cas de venda de l’immoble.

En cas que el contribuent sigui persona física no resident també haurà de tributar per la imputació de renda en cas que l’immoble sigui per a ús propi o estigui desocupat.