Amb caràcter general, els agents de fronteres davant de qualsevol sortida amb els menors fora del territori nacional requereixen el permís de l’altre progenitor per viatjar a aquest efecte.

Aquest permís s’ha d’instrumentalitzar a través d’una declaració signada de permís de viatge davant de notari o expedida a les dependències de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat