No es perd el dret. Segons sentència del TEAC 00/3277/2006 de 18/12/2008, el fet de no informar en la Declaració de renda l’exempció per reinversió de l’habitatge habitual, no impedeix estar totalment o parcialment exempta sempre que es compleixin amb els requisits per aplicar l’exempció.