Per obtenir una targeta de transport de servei privat es necessita:

  • Disposar d’un o més vehicles amb pes superior als 3500 Kg de PMA.
  • Factures que acreditin l’activitat de l’empresa.
  • Estar al dia de les obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social
  • Liquidació de la taxa taxa administrativa corresponent.