Si tots dos treballadors es regeixen per l’EBEP, no es pot donar la cessió de setmanes, en canvi si la mare biològica es regeixen per l’estatut dels treballadors i l’altre progenitor es regeix per l’EBEP sí que es pot produir la cessió.