Fins a 6.000,00€ el 19%
Entre 6.000,00€ a 50.000€ el 21%
Entre 50.000,00€ a 200.000,00€ el 23%
Entre 200.000,00 a 300.000,00€ el 27%
Més de 300.000,00€ el 28%

Cal recordar, que en l’exercici 2022,  els guanys patrimonials obtinguts a partir de 200.000,00€  la seva tributació era del 26%.