Quan en una denúncia de trànsit, principalment en les denúncies per excés de velocitat, es demana identificar al conductor, perquè la sanció sigui dirigida a aquesta persona.
Sinó s’identifica al conductor, en el cas de les persones físiques la sanció es pel titular de vehicle, però si es tracta d’una empresa, i aquesta no identifica al conductor, la sanció serà per a l’empresa, però pel doble del que seria la sanció original.