No. Segons la normativa sobre l’impost, l’IVA només s’aplica a la compra de béns o serveis, per tant, la compra d’una criptomoneda (al ser una divisa virtual) està exempta d’IVA tant pel comprador com pel venedor.