Si ,  és possible sempre que s’inclogui la quota d’autònoms  com un rendiment en espècie de l’administrador o soci ; la despesa que assumeix l’empresa en el RETA,  és deduïble per a la mateixa a l’impost sobre societats, i  deduïble per a l’administrador o soci a l’Irpf com a cotització a la seguretat social.